checked class="input_check" />
저자 정보 관계정보 작품정보
조익(赵翼)
KAC200201729
생몰년 1727-1814
출생지-
직업역사학자;작가;시인
관련지역중국;청
관련언어중국어
관련단체 -
다른이름자오이;Zhao, Yi;Jo, Ik;赵翼

마지막 수정일 : 2020-07-03

검색제한
저자 작품
번호 제목 저자 저자사항
창작물
번호 1
저자 世界書局
발행년 (淸)趙翼 撰
번호 2
제목 해餘叢考
저자 [刊寫者未詳]
발행년 趙翼 撰
번호 3
제목 구北全集
저자 [刊寫者未詳]
발행년 趙瀷 著
번호 4
저자 中華書局
발행년 赵翼 著 ;王树民 校證
번호 5
제목 甌北詩話
저자 [刊寫者未詳]
발행년 趙翼 著;天民;它山 共校
번호 6
저자 廣文書局
발행년 趙翼 著
번호 7
제목 陔餘叢考
저자 [刊寫者未詳]
발행년 趙翼 著
번호 8
제목 甌北詩鈔
저자 商務印書館
발행년 趙翼 撰
번호 9
제목 甌北詩選
저자 [刊寫者未詳]
발행년 趙翼 著;確井歡 選
번호 10
저자 中華書局
발행년 趙翼(淸) 撰;李解民 點校./姚元之(淸) 撰;李解民 點校
위로